News

2018 08 21

ES parama – efektyvi pagalba verslui (4)


 

Informacinis pranešimas

 

 

ES parama – efektyvi pagalba verslui (4)

 

 

Projekto kodas – NR. VP-03.2.1-LVPA-K-801-02-0304
Projekto pavadinimas –  „UAB „ELECTRONIC HOUSE“ PRODUKCIJOS PRISTATYMAS UŽSIENYJE VYKSTANČIOSE TARPTAUTINĖSE PARODOSE 2016-2018“

Projekto vykdytojas – UAB „ELECTRONIC HOUSE“
Priemonė – 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veksmų programa 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 03.02.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
Uždavinys – padidinti MVĮ tarptautiškumą.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2016 m. rugsėjo mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2018 m. birželio mėn.

  


            UAB „ELECTRONIC HOUSE“- viena iš pirmaujančių elektros laidų ir jų komplektų, kabelių gamintojų pagal sutartis Baltijos šalyse. Tolesnei sėkmingai įmonės veiklai svarbu plėsti pardavimo apimtis ir skatinti eksporto plėtrą, tam įmonės savininkai inicijavo šio eksporto plėtros projekto vykdymą.

            Pagrindinis šio projekto tikslas - UAB „ELECTRONIC HOUSE“- tarptautiškumo didinimas vykdant plėtrą Skandinavijos rinkose, bei įeinant į Didžiosios Britanijos, Norvegijos rinkas.

            ES parama yra efektyvus projekto įgyvendinimo būdas ir efektyvi investicija. Gauta parama leidžia pasiekti ne tik projekto tikslus ir rezultatus, bet ir ilgalaikius įmonės tikslus, užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi ir konkurencingumo augimą.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ įgyvendinamo projekto metu buvo pasiekti pagrindiniai tikslai – sudalyvauta 6 parodose – Danijos Karalystėje "E-16"  2016 m. rugsėjo mėn. 6-8 d., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje SUBCON 2017 "Birmingham NEC" 2017 m. birželio 6-8 d., Danijos Karalystėje “Hi Tech and Industry Scandinavia“, 2017 spalio 3-5 d., Olandijoje ESEF2018 2018 m. gegužės 20-23 d., Norvegijoje Eliaden2018 2018 m. gegužės 29-31 d., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje SUBCON2018 2018 m. birželio mėn. 5-7 dienomis. Parodos, kuriose buvo sudalyvauta yra didelės, rimtos pasaulinio lygio parodos, todėl parengtos rinkodaros medžiagos platinimas jose prisidėjo prie UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų žinomumo bei populiarinimo užsienio šalyse, manome, padidino įmonės tarptautiškumą.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų pristatymas užsienio šalių parodose tiesiogiai susijęs su projekto rezultatų rodiklių pasiekimu. Dalyvavimas parodose sudarė sąlygas išsamiai pristatyti produktus naujoms rinkoms ir pasirengti eksportui. Sudalyvavusi bei pristačiusi produktus UAB „ELECTRONIC HOUSE“ tikisi atrasti naujas eksporto rinkas Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Norvegijoje.

            Po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų produktų kūrimą ir jų pardavimų skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą, žinomumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Pasibaigus projektui įmonė ir toliau sieks užbrėžtų tikslų: eksporto plėtros, įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo augimo ir t.t.