News

2018 02 08

ES parama – efektyvi pagalba verslui (3)


Informacinis pranešimas

 

 

ES parama – efektyvi pagalba verslui (3)

Projekto kodas – NR. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0304
Projekto pavadinimas –  „UAB „ELECTRONIC HOUSE“ PRODUKCIJOS PRISTATYMAS UŽSIENYJE VYKSTANČIOSE TARPTAUTINĖSE PARODOSE 2016-2018 “

Projekto vykdytojas – UAB „ELECTRONIC HOUSE“
Priemonė – pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Uždavinys – Padidinti MVĮ tarptautiškumą

Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2016 m. rugsėjo mėn. 
Projekto vykdymo pabaiga – 2018 m. birželio mėn.
  
  

          UAB „ELECTRONIC HOUSE“- viena iš pirmaujančių elektros laidų ir jų komplektų, kabelių gamintojų pagal sutartis Baltijos šalyse. Tolesnei sėkmingai įmonės veiklai svarbu plėsti pardavimo apimtis ir skatinti eksporto plėtrą, tam įmonės savininkai inicijavo šio eksporto plėtros projekto vykdymą.

            Pagrindinis šio projekto tikslas - UAB „ELECTRONIC HOUSE“- taptautiškumo didinimas, pristatant įmonę užsienyje vykstančiose parodose.

            ES parama yra efektyvus projekto įgyvendinimo būdas ir efektyvi investicija. Gauta parama leidžia pasiekti ne tik projekto tikslus ir rezultatus, bet ir ilgalaikius įmonės tikslus, užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi ir konkurencingumo augimą.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ įgyvendinamo projekto metu pagrindiniai tikslai bus pasiekti, dalyvautant 6 parodose – Didžioji Britanija Subcon Show, 2017 m. birželio 6-8 d., Danija Hi 17 2017 m. spalio mėn. 3-5 d., Norvegija Eliaden 2018 gegužės 29-31 d., Didžioji Britanija Subcon Show, 2018 m. birželio 5-7 d.; Olandija paroda ESEF, 2018 m. kovo 20-23 d. Parodos, kuriose bus sudalyvaujam yra didelės, rimtos pasaulinio lygio parodos, todėl parengtos rinkodaros medžiagos platinimas jose prisidės prie UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų žinomumo bei populiarinimo užsienio šalyse.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų pristatymas užsienio šalių parodose tiesiogiai susijęs su projekto rezultatų rodiklių pasiekimu. Dalyvavimas parodose sudarė sąlygas išsamiai pristatyti produktus naujoms rinkoms ir pasirengti eksportui. Sudalyvavusi bei pristačiusi produktus UAB „ELECTRONIC HOUSE“ tikisi atrasti naujas eksporto rinkas Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje bei Vokietijoje.

            Po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų produktų kūrimą ir jų pardavimų skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Pasibaigus projektui įmonė ir toliau sieks užbrėžtų tikslų: eksporto plėtros, įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo augimo ir t.t.