News

2015 09 16

ES parama – efektyvi pagalba verslui (2)


Informacinis pranešimas

 

 

ES parama – efektyvi pagalba verslui (2)

 

 

Projekto kodas – NR. VP-2.2.1-ŪM-04-K-04-268
Projekto pavadinimas –  „UAB „ELECTRONIC HOUSE“ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMAS ĮEINANT Į NAUJAS RINKAS“

Projekto vykdytojas – UAB „ELECTRONIC HOUSE“
Priemonė – pagal 2 prioriteto „VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMAS“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Uždavinys – padidinti įmonės produktyvumą.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2013 m. lapkričio mėn. 18 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2015 m. vasario mėn. 12 d.

  


            UAB „ELECTRONIC HOUSE“- viena iš pirmaujančių elektros laidų ir jų komplektų, kabelių gamintojų pagal sutartis Baltijos šalyse. Tolesnei sėkmingai įmonės veiklai svarbu plėsti pardavimo apimtis ir skatinti eksporto plėtrą, tam įmonės savininkai inicijavo šio eksporto plėtros projekto vykdymą.

            Pagrindinis šio projekto tikslas - UAB „ELECTRONIC HOUSE“- produktyvumo didinimas vykdant plėtrą Skandinavijos rinkose bei įeinant į Didžiosios Britanijos rinką.

            ES parama yra efektyvus projekto įgyvendinimo būdas ir efektyvi investicija. Gauta parama leidžia pasiekti ne tik projekto tikslus ir rezultatus, bet ir ilgalaikius įmonės tikslus, užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi ir konkurencingumo augimą.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ įgyvendinamo projekto metu buvo pasiekti pagrindiniai tikslai – sudalyvauta 5 parodose – paroda Suomija, Helsinkis ELKOM Technology'13 2013.10.01-2013.10.03; paroda Birmingham, UK SUBCON 2014 2014.06.02-2014.06.04; paroda Suomijoje Alihankinta Subcontracting fair 2014, Tampere 2014 09 16-18; paroda SPS IPC DRIVERS 2014, Nuremberg, Vokietija 2014 11 24-26, paroda Sauthern Manufactoring and Electronics 2015, Didžioji Britanija 2015 02 10-12. Parodos, kuriose buvo sudalyvauta yra didelės, rimtos pasaulinio lygio parodos, todėl parengtos rinkodaros medžiagos platinimas jose prisidėjo prie UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų žinomumo bei populiarinimo užsienio šalyse.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų pristatymas užsienio šalių parodose tiesiogiai susijęs su projekto rezultatų rodiklių pasiekimu. Dalyvavimas parodose sudarė sąlygas išsamiai pristatyti produktus naujoms rinkoms ir pasirengti eksportui. Sudalyvavusi bei pristačiusi produktus UAB „ELECTRONIC HOUSE“ tikisi atrasti naujas eksporto rinkas Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje bei Vokietijoje.

            Po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų produktų kūrimą ir jų pardavimų skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Pasibaigus projektui įmonė ir toliau sieks užbrėžtų tikslų: eksporto plėtros, įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo augimo ir t.t.