News

2015 08 04

ES parama – efektyvi pagalba verslui


 
 

Informacinis pranešimas

 

 

ES parama – efektyvi pagalba verslui

 

 

Projekto kodas – NR. VP-2.2.1-ŪM-04-K-04-270
Projekto pavadinimas – UAB „ELECTRONIC HOUSE“ EKSPORTO PLĖTROS SKATINIMAS SKANDINAVIJOS RINKOSE“

Projekto vykdytojas – „UAB „ELECTRONIC HOUSE“
Priemonė – pagal 2 prioriteto „VERSLO PRODUKTYVUMO DIDINIMAS IR APLINKOS VERSLUI GERINIMAS“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Uždavinys – padidinti įmonės produktyvumą.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2013 m. lapkričio mėn. 12 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2015 m. birželio mėn. 4 d.

  


            UAB „ELECTRONIC HOUSE“- viena iš pirmaujančių elektros laidų ir jų komplektų, kabelių gamintojų pagal sutartis Baltijos šalyse. Tolesnei sėkmingai įmonės veiklai svarbu plėsti pardavimo apimtis ir skatinti eksporto plėtrą, tam įmonės savininkai inicijavo šio eksporto plėtros projekto vykdymą.

            Pagrindinis šio projekto tikslas - UAB „ELECTRONIC HOUSE“- produktyvumo didinimas vykdant plėtrą Skandinavijos rinkose bei įeinant į Didžiosios Britanijos rinką.

            ES parama yra efektyvus projekto įgyvendinimo būdas ir efektyvi investicija. Gauta parama leidžia pasiekti ne tik projekto tikslus ir rezultatus, bet ir ilgalaikius įmonės tikslus, užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi ir konkurencingumo augimą.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“ įgyvendinamo projekto metu buvo pasiekti pagrindiniai tikslai – sudalyvauta visose 6 parodose – pirmoji paroda Elmia Subcontractor 12-15 nov 2013, 2013.11.12 - 2013.11.15, Jonkoping Švedija; antroji paroda -  Eliaden 2014 Lillestrom, Norvegija 2014.06.02-2014.06.05, trečioji paroda E-14, Odense, Danija 2014.09.02-04, ketvirtoje paroda TEC LUND 2014, Lund, Švedija 2014.09.25, penktoji paroda Elmia Subcontractor 2014, Jonkoping Švedija 2014 11 11-14; šeštoji paroda Subcon NEC BIRMINGHAM, UK 2015.06.02-04. Parodos, kuriose buvo sudalyvauta yra didelės, rimtos pasaulinio lygio parodos, todėl parengtos rinkodaros medžiagos platinimas jose prisidėjo prie UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų žinomumo bei populiarinimo užsienio šalyse.

            UAB „ELECTRONIC HOUSE“produktų pristatymas užsienio šalių parodose tiesiogiai susijęs su projekto rezultatų rodiklių pasiekimu. Dalyvavimas parodose sudarė sąlygas išsamiai pristatyti produktus naujoms rinkoms ir pasirengti eksportui. Sudalyvavusi bei pristačiusi produktus UAB „ELECTRONIC HOUSE“ tikisi išplėsti esamas eksporto rinkas Šiaurės šalyse bei atrasti rinką Didžiojoje Britanijoje.

            Po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų produktų kūrimą ir jų pardavimų skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Pasibaigus projektui įmonė ir toliau sieks užbrėžtų tikslų: eksporto plėtros, įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo augimo ir t.t.